ตำรวจทางหลวงอำนาจเจริญ แจกไข่ไก่ปันสุขให้ประชาชน

วันนี้(26 ม.ค. 65) ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อย ส.ทล.5 กก.6 บก.ทล. (อำนาจเจริญ) โดยพ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ สว.ส.ทล.5ฯ พร้อมผู้ใต้บังคับบัญชา จัดกิจกรรมจิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้บริโภคภายในหน่วยฯ พร้อมได้นำไข่ไก่จากโครงการไข่ไก่ปันสุข ที่ทางหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อยเลี้ยงไว้ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง แจกจ่ายแบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจรผ่านไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ตามโครงการ” ตำรวจทางหลวง ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง” และ ทำทุกอย่างด้วยจิตสำนึก

นอกจากนี้ ทางหน่วยบริการตำรวจทางหลวงนิคมคำสร้อย ยังให้บริการที่พัก บริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ให้กับประชาชนตลอด 24 ชม.อีกด้วย