จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย จิตอาสาตำรวจทางหลวง

ต.ต.วรบดินทร์ เลิศศุภสินสถิต สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. ร.ต.อ.สมคิด มาพั่ว รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. , ร.ต.อ.เสรี ประทุมเพชร รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. , ร.ต.อ.เอนก เขียวลี รอง สว.ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล.พร้อมข้าราชการตำรวจสังกัด ส.ทล.5 กก.1 บก.ทล. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

  • มอบเครื่องเขียน แบบเรียน อุปกรณ์กีฬา
  • บรรยายให้ความรู้ด้านการจราจร การให้ความรู้ การป้องกันปัญหายาเสพติด
    ให้กับเด็กนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำลัด ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์