ตำรวจทางหลวงอยุธยา จัดอบรมอาสาจราจรตำรวจทางหลวง รุ่นที่ 2/65

 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก. บก.ทล ได้เดินทางมาที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการจัดอบรม “อาสาตำรวจทางหลวง เพื่อประชาชน”โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งทางสถานีตำรวจทางหลวง1 กองกำกับการ1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง โดยมี พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. และเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา ให้การต้อนรับพร้อมกับประชาชนที่เข้ารับการอบรมโครงการจัดอบรม “อาสาตำรวจทางหลวง เพื่อประชาชน” โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ให้การต้อนรับ

               พ.ต.ท.ธนศักดิ์ ปราสาททอง สว.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. กล่าวว่า การจัดโครงการจัดอบรม “อาสาตำรวจทางหลวง เพื่อประชาชน” โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างวินัยในด้านการจราจร และอุทิศตน เพื่อประโยชน์ในสังคมแก่ประชาชนโดยส่วนรวม และสร้างความเข้มแข็งของคนดีในสังคม ผ่านเครือข่ายจิตอาสาจราจร เป็นการลดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนน สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน และสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งในการจัดอบรมจัดโครงการจัดอบรม “อาสาตำรวจทางหลวง เพื่อประชาชน” โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี มีประชาชนเข้าร่วม 72 คน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ได้สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมรับการอบรมได้นำไปใช้และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย