หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไทรโยค เตือนคนขับรถกระบะบรรทุกสิ่งของเกินตัวรถ หวั่น!! เกิดอันตรายได้

รถกระบะตอนเดียว บรรทุกสิ่งของบนรถสูงใหญ่จนเกินขนาดของรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงไทรโยค จึงได้เรียกให้หยุด เพื่อตักเตือนการบรรทุกสิ่งของเกินตัวรถ นอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว อาจเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทางและเกิดอุบัติเหตุได้