แวะพัก เก็บผัก กลับบ้านสุขใจ ..โครงการเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง วังน้ำเขียว

🔺ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง

🔺หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังน้ำเขียว ให้บริการประชาชาชน ที่มาใช้บริการห้องอาบน้ำ จอดพักรถผ่อนคลาย นั่งพักผ่อน ทานกาแฟ เก็บผักที่ปลูกไว้ให้บริการทานกับข้าวและนำกลับไปรับประทานที่บ้านพร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ สอบถามข้อมูลและถ่ายรูปตัวอย่างบ่อปลาเป็นตัวอย่างเพื่อกลับไปทำที่บ้านและชื่นชมลงสมุด เป็นกำลังใจให้กับตำรวจที่มีโครงการดีๆให้กับประชาชนก่อนที่จะออกเดินทางต่อไป