กองบังคับการตำรวจทางหลวง ครบรอบ 62 ปี เดินหน้าปรับแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน “เพื่อความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน บนภารกิจพิทักษ์สันติราษฎร์”

🔺วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล., พร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.สุขสวัสดิ์ คูสิทธิผล รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.จตุพล เร่งถนอมทรัพย์ รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.สุมรภูมิ ไทยเขียว รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.ธนนท์ โตงิ้ว รอง ผบก.ทล., แม่บ้านตำรวจทางหลวง

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทางหลวง  ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจทางหลวง ครบรอบปีที่ 62 พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจทางหลวง จำนวน 426 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท และทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ ที่เป็นบุตรข้าราชการตำรวจทางหลวง จำนวน 50,000 บาท

🔺โดย ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า บก.ทล. ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทางหลวงและกรมตำรวจในขณะนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชนผู้ใช้ทางหลวง รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมในหน้าที่ตำรวจ ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี เป็นเหตุให้เราต้องกำหนดเป้าหมาย บทบาท และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ เชื่อถือ ศรัทธา

🔺นอกจากนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ยังได้ประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่

1.ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น จำนวน 11 นาย

2.ด้านจราจรดีเด่น จำนวน 6 นาย

3.ด้านบริการและมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น   จำนวน 5 นาย

4.ด้านอำนวยการและสนับสนุนดีเด่น จำนวน 13 นาย

5.ด้านสอบสวนดีเด่น จำนวน 2 นาย 

6.ด้านการพัฒนา (สถานที่ทำการ) ดีเด่น จำนวน 5 แห่ง

7.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงดีเด่น จำนวน 8 หน่วย

8.บ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประเภทห้องแถว จำนวน 3 แห่ง ประเภทแฟลต 3 แห่ง

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจทางหลวงที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละมาโดยตลอด

🔺ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ยังคงมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ให้สมกับคำขวัญ “ตำรวจทางหลวง ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง”.