Sunday Talk : ตำรวจพิทักษ์ชุมชน Stop Walk and Talk สัมภาษณ์ พลตำรวจตรี เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง