หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงศรีมหาโพธิ พาน้องส่งกลับบ้านปลอดภัย