ตำรวจทางหลวงสุพรรณบุรี-กาญจนบุรี จับกุมรถบรรทุกอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้อง

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง

ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี

จับกุมรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.ขนส่งฯ ม.71