เริ่มใช้แล้ว!! 9 มกราคม 2566 ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง

เริ่มใช้แล้ว!!

ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ หรือ ตัดแต้มใบขับขี่

ดีเดย์ทั่วประเทศ 9 มกราคม 2566

มาตรการสำคัญเสริมสร้างวินัยจราจร เป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประเด็นสำคัญที่ต้องรู้

– ผู้ขับขี่ทุกคนต้องมีใบขับขี่ และไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ประเภท จะมีคะแนนบันทึกไว้คนละ 12 คะแนน

– หากทำผิดกฎจราจรในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน 1 – 4 คะแนน หรือหากค้างชำระค่าปรับจราจรในข้อหาที่กำหนด จะถูกหัก 1 คะแนน

– เจ้าหน้าที่ตำรวจจะบันทึกข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่ตามใบสั่ง ลงในระบบ PTM และจะตัดคะแนนในข้อหาที่กำหนด ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

– หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกพักใช้ใบขับขี่ 90 วัน

– ฝ่าฝืนขับรถระหว่างถูกพักใช้ใบขับขี่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

– สามารถเข้าอบรมเพื่อคืนคะแนน กับกรมการขนส่งทางบก

– หากไม่ปรับปรุงพฤติกรรม ขับรถจนถูกพักใช้ใบขับขี่ซ้ำ ๆ อาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

“สร้างวินัยขับขี่ปลอดภัย ให้โอกาสแก้ไขไม่ทำผิดซ้ำ สร้างความเท่าเทียมภายใต้กฎหมาย ด้วยมาตรฐานสากล”