ตำรวจทางหลวง ยกระดับมาตรฐานด้านยุทธวิธีของตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ยกระดับมาตรฐานด้านยุทธวิธีของตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ

.

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง ภายใต้อำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล. ได้จัดให้มีโครงการ “ยกระดับมาตรฐานด้านยุทธวิธีของตำรวจทางหลวงทั่วประเทศ” โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนครูฝึกจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา หรือ DEA

.

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงในด้านยุทธวิธีให้มีความเป็นสากล และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับความปลอดภัย เช่น กล้องจับความร้อน (Thermal Imager) , กล้องเอ็นโดสโคป (Snake Camera) , Spike Strip ฯลฯ โดยตำรวจทางหลวงได้เรียนรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และฝึกใช้อุปกรณ์อย่างถูกวิธี จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USA)

.

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ในการพัฒนาความร่วมมือของกองบังคับการตำรวจทางหลวง และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา ในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และผู้กระทำผิดกฎหมายบนทางหลวง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

.

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)

มืออาชีพ เป็นกลาง เคียงข้างประชาชน