หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่จัน จ.เชียงราย ร่วมเสริมสร้างพลังชุมชนสองข้างทางหลวง จัดอบรมความรู้จราจร เปลี่ยนไฟท้าย และมอบหมวกนิรภัย ฟรี!!

ตำรวจสอบสวนกลาง โดย ตำรวจทางหลวง

หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่จัน จัดทำโครงการ “จิตอาสา เสริมสร้างพลังชุมชนสองข้างทางหลวงเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ฟรี”ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งต่าง หมู่ 13 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.เชียงราย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร เครื่องหมายจราจร อบรมการเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์

และมอบอุปกรณ์เปลี่ยนไฟท้ายให้แก่ นายสุรพลฯ ประชาชนจิตอาสา เพื่อใช้ในโครงการ”จิตอาสา เสริมสร้างพลังชุมชนสองข้างทางหลวง เปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ ฟรี” ให้แก่พี่น้อง ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน