หน่วยบริการลำพูนได้ร่วมกับด่านชั่งน้ำหนักลำพูน แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน และกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินไม่เข้าด่านชั่ง

หน่วยบริการลำพูนได้ร่วมกับด่านชั่งน้ำหนักลำพูน แก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน และกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินไม่เข้าด่านชั่ง
โดยให้ตำรวจทางหลวง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ตำรวจภูธร บูรณาการ การบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฏหมายระเบียบและข้อบังคับ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง
ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง