ก.2 บก.ทล และ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ได้ช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน มีแล้วแบ่งปัน”

“จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการตำรวจทางหลวง” ร่วมกับ กก.2 บก.ทล และ ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ได้ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ(ผู้ป่วยติดเตียง) ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน มีแล้วแบ่งปัน”

ภายใต้นโยบายและการอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ชัช สุกแก้วณรงค์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผบก.ทล.,พ.ต.อ. พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล. และ พ.ต.อ.ธนนท์ โตงิ้ว ผกก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจทางหลวงและแม่บ้านตำรวจทางหลวง ในสังกัด ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. จำนวน 30 นาย

ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยนำเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 22 ครอบครัว