ตำรวจทางหลวง สรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง

กองบังคับการตำรวจทางหลวง สรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง
พื้นที่จังหวัดที่มีน้ำท่วม/ดินสไลด์ การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง โดยมีเส้นทางดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ.ชัยภูมิ

1.เส้นทางหลวง 202 บ้านโพนทอง – แก้งสนามนาง อำเภอเมือง
– ช่วง กม.ที่ 19+950 (น้ำกัดเซาะคอสะพาน) การจราจรไม่สามารถผ่านได้ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ส.ทล.6 กก.6 (ชัยภูมิ) บก.ทล. และเจ้าหน้าที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงรอบเมืองชัยภูมิ ได้ออกตรวจบริเวณ ทล.202 เนื่องจากปริมาณน้ำสะสม จากฝนตกที่หนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคอสะพาน เกิดความเสียหายเป็นโพรง บริเวณทางหลวงหมายเลข 202 กม.19-20 ลาดใหญ่- แก้งสนามนาง เจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงชัยภูมิ ได้ติดตั้งป้ายจราจรและวางกรวยยาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมทั้งนำเครื่องจักรมาทำการซ่อมแซมถนนที่ทรุดบริเวณคอสะพาน คาดว่า วันนี้จะเปิดการจราจรได้

ภาคกลาง

จ.พระนครศรีอยุธยา

2.เส้นทางหลวง 3412 บางบาล – ผักไห่ อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 13+900 ถึง 15+800 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 25 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเลี่ยงทางหลวงชนบท หมายเลข 4047 บริเวณแยกวัดไผ่ล้อมและแยกวัดกอไผ่ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

3.เส้นทางหลวง 3412 บางบาล – ผักไห่ อำเภอบางบาล
– ช่วง กม.ที่ 17+400 ถึง 23+900 เป็นช่วง ๆ ระดับน้ำสูง 20 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้ ใช้เส้นทางเลี่ยง ทล.3501 ออกแยกป่าโมก เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

ทั้งนี้ ตำรวจทางหลวง ขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง การเดินทางอาจไม่ได้รับความสะดวก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากต้องการสอบถามเส้นทางสภาพการจราจร หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่ ตำรวจทางหลวง สายด่วน 1193.