จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางมุ่งเน้นพันธกิจรวมใจสู้ภัยหนาว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. ประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม รอง ผบก.อก.บช.ก. , พ.ต.อ. ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล.,พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รรท.รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.12 บก.รน.,พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม รรท. ผกก.4 บก.ปคม., พ.ต.อ.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ สภ.ท่าวังผา พร้อมด้วยจิตอาสา 904 , จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง

และ จิตอาสาตำรวจภูธรท่าวังผา โดยมี พ.ต.ท.หญิง ชลาสัย พลับจีน รองผู้กำกับการ กล่าวรายงาน โดยที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางมุ่งเน้นพันธกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำความดีด้วยหัวใจ จากสถานการณ์ภัยหนาวในปัจจุบัน จังหวัดน่านเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ โดยช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทราบว่า โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน พล.ต.ต.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา รอง ผบช.ก. ประธานฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม รอง ผบก.อก.บช.ก. , พ.ต.อ. ชาคริต มงคลศรี รอง ผบก.ทล.,พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง รอง ผบก.ปคม., พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รรท.รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ. วชิรา ยาวไทยสงค์ ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.อ.อนรรฆ ประสงค์สุข ผกก.12 บก.รน.,พ.ต.อ.แมน แม่นแย้ม รรท. ผกก.4 บก.ปคม., พ.ต.อ.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสดิ์ สภ.ท่าวังผา พร้อมด้วยจิตอาสา 904 , จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง

และ จิตอาสาตำรวจภูธรท่าวังผา โดยมี พ.ต.ท.หญิง ชลาสัย พลับจีน รองผู้กำกับการ กล่าวรายงาน โดยที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยจิตอาสาตำรวจสอบสวนกลางมุ่งเน้นพันธกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทำความดีด้วยหัวใจ จากสถานการณ์ภัยหนาวในปัจจุบัน จังหวัดน่านเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีภูมิประเทศเป็นภูเขาล้อมรอบ โดยช่วงเดือนมกราคมของทุกปีจะมีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทุกปีอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทราบว่า โรงเรียนบ้านสบเป็ด ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว