จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2565 เวลา 10.00 น. จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่จัดทำแปลงผักสวนครัวและพืชผลการเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อไว้จัดทำประกอบอาหารภายในหน่วยบริการฯ และได้แบ่งปันพืชผักสวนครัวให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงด้วย